Cviky na triceps – jak na efektivní procvičení

Cviky na triceps

Cviky na triceps by měly být základem každého posilovacího plánu. Už z názvu „triceps“ vyplývá, že se jedná o trojhlavý sval pažní. Triceps tvoří velkou část naší paže a je tedy nezbytné, tento sval správně posilovat (tvoří větší část paže než biceps). A jaké cviky jsou na procvičení tricepsu nejlepší? Existuje mnoho různých variant tricepsových cviků, každému bude vyhovovat a sedět jiný, důležité je vždy správné procítění a správné provedení daného cviku. V tomto článku se podíváme na nejznámější a nejefektivnější cviky.

Jaké cviky na triceps zvolit

1. Francouzský tlak

Francouzský tlak je jeden z nejznámějších cviků na procvičení trojhlavého svalu pažního. Existuje více variant, jak tento cvik provést. Jednou z možností je francouzský tlak vleže, kdy výchozí pozice je vleže na lavici a s použitím EZ nebo rovné osy uchopené na šíři ramen (nebo užší) vytlačujeme činku obloukem od hlavy (čela) až nad hrudník a lokty tlačíme k sobě. Další variantou je francouzský tlak vsedě s jednoruční činkou, kdy technika je podobná.

2. Úzký benchpress

Úzký benchpress, neboli tlaky s velkou osou jsou také velmi efektivním cvikem na budování pořádných tricepsových svalů. Při tomto cviku se můžete dobře silově posouvat (postupným přidáváním vyšší zátěže) a posilovat tricepsový sval s vyšší zátěží. Opět je důležité věnovat pozornost správnému provedení cviku. Velkou osu držíme na šíři ramen, lokty stlačujeme k sobě a s výdechem vytlačujeme činku po pomyslné obloukovité trase nad hrudník.

3. Kladka

Kladka může sloužit rovněž k posilování tricepsového svalu. Stahování kladky patří mezi populární cviky v tréninkových plánech. Při tomto cviku je možnost vysokého procítění prováděného cviku, proto je vhodné volit takovou váhu, se kterou dokážete vykonat procítěné opakování (pomalejší se správným provedením a kontrakcí). Na kladku zvolte kratší osu, postavte se mírně rozkročně, co nejblíže k ose a s ohnutými pažemi uchytíme osu (úhel by měl být devadesát stupňů ve výchozí pozici). Při tomto cviku můžeme zvolit nadhmat, ale také podhmat. S výdechem propínáme obloukovitou trasou paže až do propnuté pozice. Na tento cvik je možné použít rovnou nebo lomenou osu, ale také provaz.

4. Kliky – král mezi cviky na triceps

Tricepsové kliky je vhodné zařadit na závěr tréninku a tricepsový sval „dopálit“. Tento cvik je možné provádět pouze s vlastní váhou. Výchozí pozice začíná s opřenými dlaněmi a propnutými pažemi o lavici, nohy máme natažené (při pokrčených nohách je cvik snadnější) a s nádechem klesáme dolů. Kontrolujeme stále lokty u sebe a s výdechem opět stoupáme zpět do propnutých paží.